Team

Jaroslav Nižňanský

Partner

 

Mobil:   + 421 903 192 401
Tel/Fax (SK):  + 421 2 59 305 760
Tel/Fax (CZ): + 420 2 34 234 946
E-mail:   jaroslav.niznansky@jnc-legal.com
  prague@jnc-legal.com

 

Jaroslav je zakladajúcim partnerom JNC Legal, ktorý má skúsenosti najmä v obchodnom, zmluvnom a konkurznom práve. Okrem toho často zastupuje klientov v súdnych konaniach a je jedným z mála slovenských právnikov zaoberajúcich sa športovým právom.


Peter Starinský

Asociovaný advokát

Mobil: +421 948 900 006
Tel./fax: +421 2 59 305 760
E-mail: peter.starinsky@jnc-legal.com


Peter je asociovaným advokátom JNC Legal. Zaoberá sa najmä právom nehnuteľností, korporačným právom a zmluvným právom. Taktiež má skúsenosti s konkurzným právom a zastupuje klientov v súdnych sporoch.


Lucia Huntatová

Advokátsky koncipient

Tel./fax: +421 2 59 305 760
E-mail: lucia.huntatova@jnc-legal.com

Lucia je advokátskou koncipientkou v JNC Legal. Zaoberá sa najmä občianskym právom, obchodným a konkurzným právom.                                                                         

Jakub Vojtko

Advokátsky koncipient

Tel./fax: +421 2 59 305 760
E-mail: jakub.vojtko@jnc-legal.com

Jakub je advokátskym koncipientom v JNC Legal. Zaoberá sa najmä občianskym právom, pracovným právom, právom sociálneho zabezpečenia, zdravotníckym a konkurzným právom.                                                                                   

Matej Sudor
Advokátsky koncipient

Tel./fax: +421 2 59 305 760
E-mail: matej.sudor@jnc-legal.com

Matej je advokátskym koncipientom v JNC Legal. Zaoberá sa najmä verejným obstarávaním, občianskym a obchodným právom.