Reference

Sme hrdí, že služby našej advokátskej kancelárie využíva široká škála klientov z rôznych odvetví podnikania, ako aj klienti - fyzické osoby.

Niektoré naše vybrané referencie:

 • komplexné právne poradenstvo klientovi prevádzkujúcemu sieť čerpacích staníc v Slovenskej a Českej republike
 • komplexné právne poradenstvo klientovi pôsobiacemu v ropnom priemysle
 • právne poradenstvo klientovi v súvislosti s medzinárodným internetovým výdajom liekov
 • komplexné právne poradenstvo občianskemu združeniu prevádzkujúcemu celoslovensky známe divadlo
 • poradenstvo zahraničnému klientovi v súvislosti s emisiou dlhopisov resp. v súvislosti s upisovaním jeho akcií subjektmi v Slovenskej republike
 • právne poradenstvo klientom v súvislosti so sponzoringom športovcov
 • zastupovanie knižných vydavateľov a kníhkupcov
 • komplexné právne poradenstvo zahraničnému klientovi v súvislosti s jeho vstupom na slovenský trh s elektrickou energiou
 • komplexné právne poradenstvo v súvislosti s otvorením a prevádzkou hotela v Bratislave, ako súčasti celosvetovej renomovanej siete hotelov
 • právne poradenstvo klientovi a manažment súdneho sporu z medzinárodného obchodného styku v spolupráci s lokálnou advokátskou kanceláriou pred súdom v Taliansku
 • komplexné právne poradenstvo realitnej kancelárii s celoslovenskou pôsobnosťou vrátane prípravy franchisingovej dokumentácie pre spoluprácu s regionálnymi kanceláriami
 • vymáhanie pohľadávok z medzinárodného obchodného styku ako exkluzívny partner zahraničnej spoločnosti zaoberajúcej sa správou a vymáhaním pohľadávok s medzinárodným prvkom v Slovenskej a Českej republike
 • komplexné právne poradenstvo klientovi pôsobiacemu v kovospracujúcom priemysle
 • právne poradenstvo zahraničnému výrobcovi a distribútorovi humánnych liekov v súvislosti s jeho činnosťou na území SR a ČR
 • právne poradenstvo reklamným agentúram v ČR
 • rozvody a majetkové vyporiadanie najmä s medzinárodným prvkom v SR a ČR
 • registrácie národných, medzinárodných aj ochranných známok Spoločenstva

 

 

V prípade záujmu Vám referencie konkrétnych klientov poskytneme po dohode s klientom.