Právo nemovitostí

 

Běžně naším klientům asistujeme při akvizicích pozemků a zejména administrativních anebo obchodních prostor. Naše práce zahrnuje přípravu předsmluvní dokumentace, vykonání due diligence (právního auditu) cílové nemovitosti resp. i právní audit společnosti vlastnící tuto nemovitost. Na podkladě závěrů právního auditu následně připravujeme smluvní dokumentaci a v případě potřeby jsme účastni na jednáních s institucemi financujícími danou akvizici. Pro naše firemní klienty dále často připravujeme nájemní a podnájemní smlouvy na administrativní a obchodní prostory. Rovněž máme zkušenosti s přípravou smluv o dílo na výstavbu nemovitostí.

Co se týče služeb pro segment fyzických osob – nepodnikatelů, běžně od nás mohou očekávat pomoc při prodaji, koupi, darování anebo nájmu pozemků, bytů a rodinných domů. Také máme zkušenosti s přípravou smluv o dílo na rodinné domy. V případě, že nabývání anebo výstavba nemovitosti je financována z bankovních zdrojů, pro klienty revidujeme úvěrové smlouvy a zabezpečovací smlouvy (zástavní smlouvy atd.)