Občanské právo / Smluvní právo

V JNC Legal radíme svým klientům - fyzickým osobám zejména v otázkách bezpodílového spoluvlastnictví manželů (BSM) a jeho úprav a rozdělení.

Rovněž připravujeme smlouvy mezi fyzickými osobami navzájem, a to např. kupní smlouvy, smlouvy o darování, nájemní smlouvy, zabezpečovací smlouvy a mnoho jiných smluv dle konkrétních požadavek klientů. V rámci naší praxe zastupujeme klienty v řízení před soudy a jinými orgány na území Slovenské republiky.

V případě potřeby také klientům radíme v souvislosti s dědickým řízením.