O JNC

JNC Legal je nezávislá slovenská advokátní kancelář poskytující svým klientům komplexní právní služby. Nejvyšší standard našich služeb a naplněné očekávání našich klientů jsou výsledkem sladěné kombinace výborné znalosti legislativy, orientace v místním zejména podnikatelském prostředí a zkušeností jak z lokálních tak i z mezinárodních advokátních kanceláří.

Při poskytování právních služeb dbáme na to, aby jejich prostřednictvím byly zabezpečeny praktické a obchodní potřeby našich klientů. Naší snahou je přicházet s návrhy a řešeními přesně šitými na míru konkrétnímu klientovi. V naší praxi má své pevné místo nejenom běžné poradenství potřebné při každodenním životě resp. při podnikání, ale také řešení náročných komplexních otázek, při kterých naši právníci mohou v plném rozsahu využít jak svůj cit pro obchodní stránku věci tak i nezlomnou vůli přinést adekvátní řešení na každý problém.

V případě, že to povaha a rozsah zadání klienta vyžaduje, velice flexibilně jsme schopni rozšířit náš tým o zkušené slovenské ale i zahraniční spolupracující právníky.

V JNC Legal jsme si vědomi, že každý případ si vyžaduje individuální a důkladné zhodnocení z více úhlů pohledu. Právě proto JNC Legal úzce spolupracuje se zkušenými odborníky zejména z oblasti daní a účetnictví, ale i s jinými odborníky dle povahy případu.

Našimi pracovními jazyky jsou při slovenštině i čeština, angličtina a italština.