Konkurs a restrukturalizace

 

V JNC Legal umíme poskytnout odborné poradenství v souvislosti s konkursním a restrukturalizačním řízením, a to zejména formou právních analýz specifických situací, ve kterých se klienti jako věřitelé mohou ocitnout.

Naše služby zahrnují zastupování klientů – věřitelů v konkursním řízení s cílem uspokojení jejich pohledávek z majetku subjektů v konkurse a také zastupování dlužníků při zpracovávání návrhů na vyhlášení konkursu resp. restrukturalizačních návrhů spolu s vypracováváním restrukturalizačních posudků a plánů.

Rovněž máme zkušenosti se zastupováním konkursních správců v řízeních začatých konkursními věřiteli proti správcům o určení pohledávky (tzv. incidenční žaloby).


Důkazem naší kompetence v otázkách insolvenčního práva je skutečnost, že partner JNC Legal a jeden spolupracující právník jsou zároveň konkursní správcové.