Insolvence

Naše advokátní kancelář zastupuje klienty – věřitele v konkursním řízení s cílem uspokojení jejich pohledávek z majetku subjektů v konkursu, i klienty – dlužníky při přípravě návrhů na vyhlášení konkursu resp. při přípravě restrukturalizačních návrhů.

V rámci naší advokátní kanceláře působí i zkušený insolvenční správce aktivně vykonávající činnost správce na území Slovenské republiky.

Insolvenční případy tedy v rámci naší praxe vidíme ze všech perspektiv – věřitelské, dlužnické i správcovské, což nám umožňuje přicházet s řešeními zohledňujícími resp. předvídajícími v praxi uplatňované postupy subjektů insolvenčních řízení.

V případě, že potřebujete právní asistenci v insolvenčních otázkách, kontaktujte nás prosím na adrese bankruptcy@jnc-legal.com, anebo office@jnc-legal.com.